Quảng Ninh ước đón 9,87 triệu lượt du khách trong năm 2017

Theo báo cáo của Sở Du lịch, ước trong năm 2017, khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 9,87 triệu lượt, tăng 18% cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 4,28 triệu lượt, tăng 23% cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 17.885 tỷ đồng, tăng 30% cùng kỳ. Thu ngân sách từ dịch vụ du lịch đạt 2.103 tỷ đồng, chiếm 7,62% thu nội địa (năm 2016 chiếm 6,5%), tăng 30% cùng kỳ.

Trong năm 2017, du lịch Quảng Ninh có bước tiến quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào phát triển KT-XH của tỉnh

Hoạt động du lịch từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có những bước phát triển ấn tượng, nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao được đưa vào phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Nhờ đó, các chỉ tiêu về du lịch đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Đây thực sự là tín hiệu vui, khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến du lịch Quảng Ninh đối với du khách trong và ngoài nước.

Trong năm 2017, du lịch Quảng Ninh có bước tiến quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào phát triển KT-XH của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, môi trường kinh doanh du lịch được cải thiện. Công tác mở rộng thị trường, quảng bá xúc tiến, truyền thông trong du lịch hướng đến tính chuyên nghiệp đảm bảo cho du khách và doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất về du lịch Quảng Ninh. Nhiều dự án đầu tư về du lịch đã đưa vào khai thác, tạo dấu ấn đặc sắc, tăng sức hấp dẫn, lưu giữ du khách dài ngày hơn.

Bên cạnh đó, nhận thức của nhân dân, doanh nghiệp và các cấp, ngành, địa phương về du lịch đã có những thay đổi, chuyển biến và tác động rất mạnh mẽ đến hoạt động du lịch. Công tác đầu tư hạ tầng được tập trung triển khai, nhất là tại các khu vực có tính động lực như: Hạ Long, Vân Đồn… thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn về lĩnh vực du lịch. Nhờ đó không gian du lịch tiếp tục được mở rộng đến các địa phương trong tỉnh.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.