Halong Bay Heritages

Trinh Nu Cave

Hang Trinh Nữ

05/09/2015
Hang Trinh Nữ nằm trên phạm vi đảo Hòn Bô trong hệ thống bao gồm Hang Sửng Sốt , hồ Đồng Tiên và...
Ba Ham Cave - Ba Ham Lake

Hồ Ba Hầm

04/09/2014
Vị trí: Nằm trong một vịnh biển kín, ở góc phía tây bắc của dãy đảo Đầu Bê, hòn đảo cực nam...