Trong Mai IsletIlot Trong MaiHòn Trống MáiОстров Чонг Май

trong mai islet - fighting cock rocksTrong Mai is situated on the south-west side of Ha Long Bay, 5 km from the tourist wharf near to Dinh Huong Islet. In a somewhat large expanse of open sea, the island seems to grow up from the bottom of the deep emerald waters. At sunset, the island with the height of over 10 m is bright red and in a somewhat tottery position.

trong mai islet - fighting cock rocksTrong Mai est situé au Sud – Ouest de la baie d’ Halong, à 5 km du quai de tourisme

Au milieu de la mer, il y a un ilot qui a une physique d’un coq et une poule, de la surface de la mer, cet ilot a une hauteur de plus 10 m. A l’aube, ilot a une couleur rouge. Les pieds petits supportent un corps giganstique. Cependant, des cents milles ans passent, le Trong Mai est toujours là. Il y a déjà beaucoup d’oeuvres qui ont décrit cet ilot qui a un symbole de la beauté de la baie d’Halong et le tourisme du Vietnam

trong mai islet - fighting cock rocksHòn Trống Mái nằm ở phía tây của vịnh Hạ Long, cách cầu cảng du lich 5 km và gần đỉnh Lư Hương. Nằm trong vùng biển rộng lớn. Đảo như được lớn lên từ đáy sâu của mặt nước xanh ngọc. Vào lúc hoàng hôn, hòn đảo với chiều cao 10m hiện lên với một màu đỏ tươi nằm trên vị trí chênh vênh.

trong mai islet - fighting cock rocksОстров Чонг Май расположен на юго-западной стороне залив Халонг, в 5 км от туристического причала рядом с Dinh Huong-Иле. В несколько больших просторах открытого моря, остров, кажется, растет со дна глубоких изумрудных водах. На закате, остров с высоты более 10 м, ярко-красный и в несколько трясущийся положение. Их крошечные ноги поддерживают тяжелые тела, и кажется, что одна сильная волна могла бросить двух каменных блоков в море. Тем не менее, сотни миллионов лет прошло, а Чонг МАИ-прежнему существует.Образ острова логотип залива Халонг и Вьетнама туризма.

    Their tiny legs support heavy bodies, and it appears that one strong wave could throw the two stone blocks into the sea. However, hundreds of millions of years have passed, and the Trống Mái is still there. The image of the island is the logo of Hạ Long Bay and Vietnam Tourism.

    “Đôi chân nhỏ bé” của hòn Trống và Mái phải ghánh trên mình than hình to lớn, khiến ta có cảm giác một cơn sóng mạnh hoàn toàn có thẻ luồn xuyên qua 2 tảng đá lớn đó, tách bật chúng ra bất cứ lúc nào. Nhưng hang trăm năm qua hòn Trống Mái vẫn đứng vững ở đó, và trở thành biểu tượng của vịnh Hạ.